FUEL SYSTEM CLEAN Auto 300ml

Přísada do paliva pro komplexní vyčištění palivového systému osobních automobilů i lodních motorů.

Funguje jako odstraňovač znečištění z palivového systému, čistí od nádrže až po spalovací
komoru. Rozpouští a odstraňuje provozem způsobená znečištění a zbytky pryskyřic v celém
palivovém systému a neutralizuje agresivní kyseliny ze spalovacího procesu. Odstraňuje trvale
usazeniny a zbytky v horní části válce např. z pístních kroužků. Váže vlhkost a zkondenzovanou
vodu napříč celým palivovým systémem. Usnadňuje zimní studené startování.